body art
Afgieten van Handen en Torso’s
Copyright © 1997-2018 Body Art en Monique Schaëfer. Alle Rechten Voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door foto, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Body Art/Monique Schaëfer. Hosting door AVANT. Webdesign door SKYSOFT/Paul Schrandt. Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden
Laat je hand of torso afgieten en omzetten tot brons effect. De sokkel mag je zelf regelen. Body Art doet de voorbereiding zodat je het afgietsel makkelijk in de sokkel kunt laten verzinken. Body Art giet ook handen af van overledenen.
Voor informatie & boekingen: monique@bodypaint-bodyart.nl / Tel: 06-22178608