body art
Afgieten van Handen en Torso’s
Copyright © 1997-2018 Body Art en Monique Schaëfer. Alle Rechten Voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door foto, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Body Art/Monique Schaëfer. Hosting door AVANT. Webdesign door SKYSOFT/Paul Schrandt. Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden
Voor informatie & boekingen: monique@bodypaint-bodyart.nl / Tel: 06-22178608
Handgemaakte Beeldjes
Vereeuwig uw (overleden) geliefde, kind of familielid in een ‘bronzen’ beeldje. Met slechts een foto als voorbeeld. Een uniek en persoonlijk aandenken in brons-look, dat je overal kunt neerzetten.