body art
Voor informatie & boekingen: monique@bodypaint-bodyart.nl / Tel: 06-22178608
Copyright © 1997-2019 Body Art en Monique Schaëfer. Alle Rechten Voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door foto, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Body Art/Monique Schaëfer. Hosting door AVANT. Webdesign door SKYSOFT/Paul Schrandt. Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Voor informatie & boekingen of het reserveren van een datum: